Till våren startar byggandet av fotbollshallen i Vilundaparken. Fotbollshallen byggs för Väsbys barn och unga, men kan bli av intresse för hela Storstockholm med inomhusträning för elitlag på lediga tider. Hallen blir praktiskt planerad med möjlighet att dela upp ytan i fyra mindre fotbollsplaner med väggar emellan.

Kommunstyrelsen tog 2019 beslut om att anlägga en fotbollshall i Vilundaparkens norra del, på den plats där det i dagsläget finns en grusfotbollsplan. Bakom beslutet låg det stora behovet av en kommunal inomhusanläggning som möter fotbollsföreningarnas behov av träning året runt.

Men beslutet öppnar också möjligheter för Storstockholms fotbollsföreningar att hyra in sig i hallen.

– Det här blir en idrottsanläggning med en utformning som det finns väldigt få av, kanske tio i landet. Väsbys barn och ungdomar kommer naturligtvis i första hand för oss, men hallen kommer att bli viktig för hela Storstockholm. Vi ser möjligheter att kunna hyra ut hallen externt till elitverksamhet när det finns lediga tider, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

Fotbollshallen gör det möjligt för Väsbys barn och ungdomar att kunna träna och spela fotboll med bra förutsättningar året runt.

– Samtliga föreningar har en positiv utvecklingsskurva. De räknar med att antalet utövare kommer att öka. Fotbollshallen är ett välkommet bidrag för att lösa det behov vi har av inomhusytor – i synnerhet under kalla vintrar, säger Andrea Möllerberg.

Sedan beslutet togs har kultur- och fritidskontoret i detalj skrivit ned vad hallen ska innehålla. Vilundaparkens nya fotbollshall blir en träningshall med en fullstor 11-spelsplan. Konstgräsplanen kommer att gå att dela in i fyra mindre spelplaner med hjälp av ridåväggar så att åtta lag kan spela samtidigt.

– Inomhushallen blir en uppgradering av hela Vilundaparken som länge varit en arena för olika sporter. Nu får alla barn och ungdomar en hall för fotbollsspel året runt, säger fritidschef Johanna Dermer.

Det blir åtta omklädningsrum och en samlingssal med pentry för exempelvis föreningsmöten och utbildningar. Pentryt ger en möjlighet till enklare servering och försäljning av fika.

Väsby har i dag flera fullstora konstgräsplaner och ett par 7-spelsplaner med konstgräs. Dock råder det brist på träningsytor vintertid.

I kommunen finns det fyra fotbollsföreningar och en amerikansk fotbollsförening. Tillsammans har de uppemot 2 500 aktiva medlemmar. Dessutom används ytorna av grundskolorna, gymnasieskolornas lokala idrottsutbildning samt externa hyresgäster.

Kommunen fick nyligen klart ett avtal med den entreprenör som ska bygga hallen. Planen är nu att byggandet ska starta till våren.

Leave a Reply