Sexton nya jämställdhetsprojekt har fått projektstöd av Riksidrottsförbundet och drar igång för att trappa upp arbetet med jämställda styrelser och beredande organ.

x

Syftet med projekten är att ta specialidrottsförbunden närmare ett av idrottens jämställdhetsmål som handlar om jämställd representation i styrelser och beredande organ, som valberedningar. Och därmed få ökad förståelse för vad som sker på vägen dit.

Den 17 juni samlas de 16 projekten i ett digitalt möte för att dra igång arbetet på allvar. Bland projekten finns en rad idrotter som fotboll, biljard, handboll, budo och kampsport, innebandy, boxning och skyttesport.

– När vi är många som arbetar på ett medvetet sätt mot gemensamma mål kan vi göra stor skillnad. Det är mäktigt att känna av den kraften i jämställdhetsfrågan, säger Sofia B Karlsson, sakkunnig och utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet.

Som exempel kommer Boxningsförbundet inleda ett arbete med att se över rådande normer i förbundet för att bli mer medvetna om vilka som gynnas och missgynnas av nuvarande struktur. Analysen ska utmynna i konkret jämställdhetsarbete och integreras i tränar- och ledarutbildningar. Ett viktigt krav för att få projektstöd har varit just att förbunden ska se över och analysera normer i sin verksamhet, eftersom förståelse för normers påverkan på den egna miljön är en viktig del i att kunna nå långsiktig förändring.

Idrottsrörelsens arbete med jämställdhet syns på flera sätt. Den 16 juni sjösätts en ny kompetenspool för att möta specialidrottsförbundens behov i jämställdhetsfrågor. Kompetenspoolen består av personer från specialidrottsförbund och föreningar med specialkunskaper i jämställdhet och inkludering. Till en början är tanken att erbjuda förbundens styrelser ökad kunskap i jämställdhetsfrågor, då styrelser är en viktig målgrupp i arbetet framåt.

– Kompetenspoolens sammansättning är tänkt att synliggöra vikten av att ha en bredd av kompetenta röster i arbetet med jämställdhet eller andra frågor, säger Sofia B Karlsson.

Jämställdhet är ett av de prioriterade områdena i idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025. Idrottsrörelsen har också satt upp gemensamma mål för jämställdhet till år 2025. Bland annat ska kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ vara representerade med minst 40 procent.

Leave a Reply