Vittra Telefonplan satsar tillsammans med Djurgården Hockey och Skol IF på rörelse och gemenskap för skolans elever. Den 11 februari går startskottet för skolans nya idrottsförening på Zinkensdamms Idrottsplats.

Tisdag den 11 februari samlas alla elever från Vittra Telefonplan för en gemensam kick-off för skolans nya förening – Vittra Skol IF. Det är de äldre eleverna på skolan som tillsammans med skolans vuxenstödjare kommer att ansvara för dagen på Zinkensdamm IP. Satsningen ska bidra till ökad gemenskap och bättre fysisk och psykisk hälsa för eleverna på skolan.

— Det är viktigt för oss att alla elever kan vara med på de satsningar vi gör på rörelse och gemenskap. Genom Vittra Skol IF breddar vi tillsammans med eleverna utbudet av olika aktiviteter, säger Ole Hass, rektor för Vittra Telefonplan som har elever från förskoleklass till årskurs 9. 

Unikt samarbete med Djurgården Hockey

Vittra Telefonplan inledde förra året ett nytt samarbete med Djurgården Hockey. Varje vecka har eleverna på skolan möjlighet att spela hockey i anslutning till skolans fritidsverksamhet. Djurgården Hockey håller i arrangemanget och har med sig utrustning, så alla elever som vill kan vara med. 

— För oss på Djurgården Hockey är det naturligt att arbeta aktivt med att sänka trösklarna till rörelse generellt och skridskosport och ishockey specifikt. Vi tror även att samverkanslösningar mellan skola och idrottsföreningar, likt den vi har med Vittra Telefonplan, är en lösning för framtiden då alla vinner; barn, skola och idrottsförening, säger Staffan Holmberg, verksamhetsansvarig för Djurgården Hockeys skolprogram.

Tillsammans gör eleverna skolan bättre

Vittra Skol IF kommer vara en skolförening där unga gör bra saker för andra unga. Det handlar inte bara  om idrott utan om att skapa aktiviteter i alla dess former. Fokus ligger på gemensamma aktiviteter som eleverna själva efterfrågar och som inkluderar rörelse på skolan varje vecka. 

Under våren kommer eleverna genom skolföreningen att arrangera aktiviteter som ska förebygga mobbing och bidra till trygghet på skolan. 

Johan Skeppstedt är ansvarig för Skol IF på Vittras skolor runt om i Sverige:

— Rapporter om ökat stillasittande, psykisk ohälsa och minskad föreningsaktivitet ser vi på Vittra som alarmerande. Satsningen på Skol IF görs på flera av våra skolor. Det ska vara en positiv, förebyggande och konkret handling där vi arbetar för ökad aktivitet, träning i självledarskap och ökad gemenskap, mellan skolorna och på skolorna, säger Johan Skeppstedt. 

För mer information om Vittra Skol IF och samarbetet med Djurgården Hockey, kontakta Ole Hass, rektor på Vittra Telefonplan

Leave a Reply