Idag har SHL och Svenska Ishockeyförbundet kommit överens om att fortsatt stärka förutsättningarna för spelarna i Damkronorna och svensk elitdamishockey. SHL:s styrelse har beslutat att säkerställa en ekonomisk ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med landslagsuppdrag för Damkronorna med ett årligt belopp om max 400 000 kronor i tre år. Och att Svenska Ishockeyförbundet satsar de återstående pengarna från säsongen 2018/2019 på elitutvecklingen i svensk damishockey.

För ett år sedan kom SHL och Svenska Ishockeyförbundet (SIF) överens om att tillföra maximalt 800 000 kronor för säsongen 2018/2019 att användas förlorad arbetsförtjänst för spelare i Damkronorna. Under säsongen 2018/2019 har 350 000 kronor inklusive sociala avgifter använts för att ersätta spelare för förlorad arbetsförtjänst.

  • SHL kommer att tillföra SDHL ett belopp om max 400 000 kronor per år i tre år för att SDHL skall kunna ta ansvar att ersätta spelare för förlorad arbetsförtjänst i samband med landslagsuppdrag för Damkronorna.
  • SIF kommer att använda de återstående pengarna från säsongen 2018/2019, 450 000 kronor, till att ytterligare satsa på elitutvecklingen i svensk damishockey.

–          Det är mycket bra att Svenska Ishockeyförbundet, SDHL och spelarna genom SICO nu påbörjat en dialog för att hitta en lösning. För att trygga den ekonomiska ersättningen vad gäller förlorad arbetsförtjänst kommer SHL att stå för den med ett maxbelopp på 400 000 kronor per år i tre år för att parterna ska kunna hitta en struktur som håller långsiktigt, säger Anders Källström, styrelseordförande SHL.

–          Att SHL går in och skapar förutsättningarna för SDHL att kunna ersätta spelare för förlorad arbetsförtjänst när de deltar i landslagsverksamheten är positivt för svensk damhockey. Vårt avtal med SIF säkrar att vi, precis som på herrsidan, får möjligheter att själva öka det kommersiella värdet och bygga ett ökat intresse för vår egen liga är ett långsiktigt arbete. Vi är bara i början att bygga de intäktsnivåer vi vill och ska vara på. Med hjälp av SHL kan vi nu ta ansvar att ge spelarna förutsättningar att delta i landslagsverksamheten utan inkomstbortfall, säger Agne Bengtsson, ordförande i SDHL.

–          Jag är nöjd att vi hittat en lösning där spelare i Damkronorna får ersättning för förlorad arbetsförtjänst under kommande tre år, men också att det sker inom de överenskommelser vi har mellan oss och ligorna. Det återstår en del frågor i våra diskussioner med spelarna och SICO och att vi nu, mycket tack vare SHL, kan lösa upp en av de viktiga delarna om ersättning ger också goda förutsättningar för våra fortsatta diskussioner. SDHL får nu också tid och möjlighet att utveckla sina egna kommersiella rättigheter till en nivå så att spelarna och föreningarna ges ännu bättre förutsättningar, säger Anders Larsson ordförande i Svenska Ishockeyförbundet.

För övriga kommentarer kontakta:

Anders Larsson, ordförande Svenska Ishockeyförbundet, 070-226 14 34

Agne Bengtsson, ordförande, SDHL, 073-544 42 22

Anders Källström, styrelseordförande SHL nås via Johanna Hemming-Hamberg, SHL, 072-050 51 60

Leave a Reply