Sex idrottsföreningar tilldelas stiftelsen Tore A Jonassons stipendium à 100 000 kronor. Föreningarna är från Blekinge, Gotland, Jämtland, Stockholm, Västerbotten och Värmland och representerar olika idrotter.

– Det är med stor glädje som jag nu har meddelat alla stipendiater att de kommer att tilldelas Tore A Jonassons stipendier för 2020 för sitt arbete med att vara en attraktiv förening där de verkar, att öka medlemmarnas inflytande och att vara en social mötesplats, säger Py Börjeson, ordförande i stiftelsen Tore A Jonasson.

Idrottsföreningar som tilldelas stipendium är:

  • Badmintonklubben Carlskrona, Blekinge
  • Levide IF, Gotland
  • Krokoms Motorklubb, Jämtland
  • Kungsholmens Basketklubb, Stockholm
  • Skellefteå Skateboardförening, Västerbotten
  • Jössefors IK, Värmland

Ett exempel på arbete är Krokoms Motorklubb som gör riktade insatser för människor med funktionsvariationer. Virtuell motorsport, fordon med dubbelkommando och radiostyrd bilsport är exempel på aktiviteter. Föreningens initiativ och utveckling inspirerar andra motorklubbar i Sverige och utomlands och leder till att föreningen får nya medlemmar som i sin tur får en meningsfull fritid.

Riksidrottens Vänner har varit samarbetspartner i arbetet med att utse idrottsstipendiaterna. Den 15 februari 2020 får föreningarna motta sina stipendier från stiftelsen och vid samma tillfälle delas också två konsstipendier ut. De går till konstnärerna Karin Wikström och Christian Simonsson.

Riksidrottsmuseet och Riksidrottsförbundet har ett samarbete med stiftelsen Tore A Jonasson som resulterat i att årligen dela ut stipendier och etableringen av Konsthall 16 på Riksidrottsmuseet. Instiftaren Tore A Jonasson hade två stora intressen: idrott och konst. Vid hans bortgång påbörjades arbetet i stiftelsen med stipendier och konsthall. 2019 delades de första stipendierna ut.

Leave a Reply