Branschorganisationen Svensk Live och Riksidrottsförbundet inleder nu ett samarbete kring hur festivaler, stora konserter och idrottsevenemang ska bli mer klimatsmarta och bidra till att snabba på omställningen till mer hållbara städer.

Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån. På bilden är det Sofia Maberg i EM-finalen i curling som avgjordes i Helsingborg den 23 november.

– Forskning har visat att goda exempel från evenemang också tränger vidare ut i samhället, och på så sätt kan evenemang bli motorer för städernas klimatomställning, säger Svensk Lives ordförande och Storsjöyrans VD, Andréa Wiktorsson.

Med stöd från Energimyndigheten ska Svensk Live och Riksidrottsförbundet ta fram metoder och modeller för hur evenemang kan bidra till omställning. Projektet ”Publika evenemang som innovationsmotor” ska samla festivaler, konsertarrangörer, idrottsrörelsen och destinationer för att tillsammans med forskare söka lösningar som också kan bidra till att snabba på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

– Det är en fantastisk möjlighet för idrotten att samarbeta med Svensk Live kring hållbarhetsfrågorna med evenemang som utgångspunkt. Att visa på positiva och klimatsmarta förändringar kommer att öka kunskap och erfarenhet till nytta för städer och samhälle i stort, säger Leif Johansson, Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet.

Städer står för majoriteten av alla utsläpp i samhället, och för att möta utmaningen behöver omställningen gå snabbare. Utmaningarna för städerna liknar de som arrangörer av evenemang har, till exempel energi, material, vatten, mat, sophantering, resor och transporter.

Här hittar du energimyndighetens information om innovationsprogrammet Viable cities där detta är ett av flera projekt

Leave a Reply